Vkládání videí

Do textových polí s možností formátování textu lze vkládat i odkazy na YouTube videa. Video se po uložení zobrazí jako náhled přímo v textu, podobně jako obrázek. Video je pak možné přímo v náhledovém okně přehrávat, posouvat a zastavovat, nebo zobrazit na samostatné stránce, případně zobrazit přes celou obrazovku.

Video se vkládá do textu přes tzv. objekt: @obj(video:xxxxxxx)
xxxxxxx je identifikační kód YouTube videa
Identifikační kód (Id) videa zkopírujete z internetové adresy (URL) v internetovém prohlížeči
je to část adresy za otazníkem ("?") - kombinace několika znaků (velká a malá písmena, číslice)
pokud jsou za Id videa ještě další znaky, zkopírujte pouze znaky mezi "?" a "&"

Objekt pro video může mít ještě další parametry, kterými se dá nastavit šířka a výška náhledu videa. Například takto se zobrazí náhled o šířce 300 pixelů a výšce 200 pixelů: @obj(video:xxxxxxx 300x200)
Pokud nejsou požadované rozměry zadány, náhledové okno se roztáhne na šířku stránky, resp. na šířku bloku stránky kde je objekt video použit a zachová se standardní poměr stran náhledu (16:9).

Příklady použití objektu pro video:
adresa YouTube videa ... https://www.youtube.com/watch?v=ZIUkvO6LEao
objekt pro použití v textovém poli … @obj(video:ZIUkvO6LEao)
objekt s parametry šířka a výška … @obj(video:ZIUkvO6LEao 320x180)