Podmínky registrace

Provozovatelem portálu JOBS (JOBS PEF, JOBS FŽP, JOBS Senior expert) je Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Uživatel tohoto portálu tímto prohlašuje, že se seznámil se zásadami zpracování osobních údajů na ČZU, s podmínkami shromažďování, zpracování, uchování osobních údajů ČZU, kategoriemi zpracování osobních údajů a dále s právy, které v souvislosti se zpracováním a uchováním osobních údajů může vůči ČZU uplatnit.

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na ČZU v Praze:

https://gdpr.czu.cz/

https://gdpr.czu.cz/cs/r-13670-pravni-prohlaseni

 

Studenti ČZU se mohou přihlašovat svým uživatelským jménem a heslem jako do UIS

Partneři VPP 2019

Přednášky a akce

 

Facebook Jobs

 

Facebook PEF