Stáže mladých aktivních studentů/ek se zájmem o veřejnou správu u starostů.

SMOCR chce v rámci svého projektu CSS zprostředkovat stáže pro studenty a studentky, mladé aktivní lidi se zájmem o veřejnou správu při Centrech společných služeb ve vybraných DSO.

Zadavatel

Svaz měst a obcí ČR

Kontaktní informace budou zobrazeny po přihlášení.

Obor

  • Státní a veřejná správa

Forma spoluprace

  • Stáž

Lokalizace

  • celá ČR

Délka spolupráce

  • Délka stáže bude také individuální, minimálně však v rozsahu 20 hodin v měsíci.

Náplň práce

Konkrétní náplň práce stážist(k)y bude vždy předmětem domluvy mezi daným/nou stážist(k)ou a Centrem společných služeb. Nejčastější náplní práce nicméně bude pomoc s:

  • administrativou
  • PR a komunikací (web, sociální sítě)
  • organizací akcí DSO
  • návštěvy starostů
  • realizace projektů
  • příprava podkladů pro jednání apod.

Požadavky

Program chce propojit mladé lidi, studenty, stipendisty, apod. se zájmem o stáž ve veřejné správě se zaměstnanci CSS, starosty a starostkami, kteří by se do projektu zapojili a měli zájem a čas u sebe poskytnout stáž. Stáže mohou mít různou podobu po domluvě s konkrétními centry. Stážista by mohl dle svých kompetencí realizovat vlastní aktivitu, např. organizace besedy starosty s mladými lidmi, občany, apod.

Program stáží reaguje na vysokou poptávku mládežnických organizací, mladých studentů a studentek a jejich spolků, stipendijních programů, apod. po stážích ve veřejné správě.

Cílem stáží je zprostředkovat mladým aktivním lidem zkušenost z fungování veřejné správy,
komunální politiky a tím je aktivizovat k jejich zapojení se do veřejné správy.

Východiskem programu stáží je nízká důvěra mladých lidí ve veřejnou správu a veřejné služby. Tato
důvěra se často zakládá na neznalosti veřejné správy, jejího fungování a komplexnosti.

Dopadem stáží by mělo být překonání této nedůvěry a následné zapojení mladých lidí do věcí
veřejných a zlepšovat kvalitu veřejné správy.

Nabízíme

Stážist(k)a na konci stáže dostane potvrzení o absolvování stáže od SMOCR, případně daného CSS/DSO. Dostane také hodnocení od CSS a napíše své vlastní hodnocení stáže.

Další informace

Projekt Center společných služeb (CSS)

Tento projekt Svazu je zaměřen na vytvoření a provoz Center společných služeb (tým cca 3 lidí) v rámci Dobrovolných svazků obcí (DSO). Prostřednictvím těchto svazků se mohou zapojit obce, jejich orgány a také jimi zřízené organizace, s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům. V jednom svazku je průměrně kolem 15 obcí. Do projektu je zapojeno 83 DSO po celé ČR

 

Finanční podmínky: Program stáží je dobrovolný, bez nároku na finanční odměnu.

Přílohy

program-stazi-mladych-aktivnich-studentu-smocr.PDF
seznam-dso-s-webovkami.pdf
mapa-stazi-na-svazcich-obci-smocr.PNG