Biologické centrum AV ČR, v. v. i. - Hydrobiologický ústav

Kontaktní informace budou zobrazeny po přihlášení.
logo

Lokalizace firmy

  • Jihočeský kraj

Typ firmy

  • Firma, velká (nad 200 zaměstnanců)

O firmě

Hydrobiologický ústav (HBÚ) je jedním z ústavů sdružených v Biologickém centru Akademie věd České republiky v Českých Budějovicích

Hlavním posláním ústavu je výzkum vzájemných vztahů mezi vodními organismy a jejich interakce s abiotickými faktory ve stojatých vodách, zejména v umělých nádržích. Jak výzkum na úrovni ekosystému tak výzkum soustředěný na poznání jednotlivých procesů probíhá v mezioborových týmech. Specializace pracovníků ústavu sahá od hydrochemie přes biochemii, mikrobiologii, algologii, protozoologii, zoologii zooplanktonu až po ichtyologii. Tato struktura umožňuje studium vztahů v potravních sítích oběma základními přístupy: "bottom-up" (odsdola nahoru - od živin směrem k rybám - produkce živé hmoty) a "top-down" (odshora dolů - od ryb k živinám - zpětnovazební regulace procesů z vyšších trofických úrovní).

Charakteristickým rysem HBÚ je vzájemné doplňování experimentální práce a terénního výzkumu s pravidelným dlouhodobým sledováním vybraných českých údolních nádrží, což umožňuje odlišení jevů nastávajících v různých časových měřítkách.

Mnoho vědeckých pracovníků ústavu je zapojeno do výuky a vědecké spolupráce s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.

Aktuální pracovní pozice této firmy

  V současnosti nenabízí firma Biologické centrum AV ČR, v. v. i. - Hydrobiologický ústav žádné pracovní pozice

Studenti ČZU se mohou přihlašovat svým uživatelským jménem a heslem jako do UIS

 

Přednášky a akce

 

Facebook PEF
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Pro zobrazení FB widgetu musí být povolena všechna cookies

 

Projekt JOBS PEF

Realizováno v rámci projektu Modernizace studia a studijních programů, kvalita a poradenství na ČZU v Praze, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002386, který je spolufinancován Evropskou unií.

logo-eu.jpg logo-msmt.jpg