Spolupráce

Centrum kariérového a profesního poradenství při PEF ČZU v Praze spravuje projekt Jobs PEF - portál kariérního poradenství. Projekt vznikl na podporu spolupráce mezi Provozně ekonomickou fakultou ČZU v Praze a veškerými organizacemi (tj. podniky, instituce, zájmová sdružení, aj.), které mají zájem navázat kontakt a spolupráci se studenty a absolventy naší fakulty a informovat o pracovních nabídkách, pracovním trhu a možnostech uplatnění.

Proč je pro vás vhodné se do projektu zapojit?

Zapojení do projektu vám přináší celou řadu výhod, mezi které patří např.:

  • získání nových pracovních sil z řad studentů a absolventů PEF,
  • řešení vybraných problémů na akademicko-praktické úrovni díky možnostem zadat a koordinovat bakalářské či diplomové práce dle potřeb firem,
  • podporu propojení teorie a praxe,
  • rozvíjení personálních dovedností ve firmě díky zkušebním pohovorům,
  • předávat praktické zkušenosti prostřednictvím participace na odborných přednáškách v rámci vysokoškolského vzdělávání.

Hlavního cíle – zavedení komplexního systému profesního poradenství na fakultě – bude dosaženo prostřednictvím dílčích aktivit, kterých se budou moci studenti s aktivní podporou organizací účastnit a k nimž budou mít jak studenti, tak organizace přístup přes vytvořený portál Jobs PEF.

K nabízeným aktivitám patří:

  • možnost vypracování bakalářských (BP) a diplomových (DP) prací v podnicích a institucích,
  • pořádání zkušebních přijímacích pohovorů pro studenty,
  • možnost přístupu do portálu Jobs PEF a inzerovat v databázi pracovních nabídek pro studenty a absolventy PEF.

Studenti ČZU se mohou přihlašovat svým uživatelským jménem a heslem jako do UIS

 

Přednášky a akce

 

Facebook PEF
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Pro zobrazení FB widgetu musí být povolena všechna cookies

 

Projekt JOBS PEF

Realizováno v rámci projektu Modernizace studia a studijních programů, kvalita a poradenství na ČZU v Praze, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002386, který je spolufinancován Evropskou unií.

logo-eu.jpg logo-msmt.jpg