Ekologické služby, s.r.o.

Kontaktní informace budou zobrazeny po přihlášení.

Lokalizace firmy

  • celá ČR

Typ firmy

  • Firma, malá (do 30 zaměstanců)

O firmě

Jsme malá firma zabývající se výzkumnou činností v oblastech lesnictví a ochrany přírody. Dále se zabýváme např. instalací a vývojem zařízení pro měření a odběr srážek a podpovrchových vod.

Příklady řešených projektů:

2022 – 2024: Nástroj pro multikriteriální hodnocení stavu lesa z
hlediska potenciálu pro ochranu biodiverzity a udržení příznivého vodního režimu (SS05010260), podpořeného TAČR.


2020 – 2023: Plán ÚSES v CHKO
(CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_120/0010358), podpořeného z
Evropského fondu pro regionální rozvoj – OPŽP 2014-
2020


2018 – 2023: Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů
KRNAP v podmínkách trvající imisní zátěže
(CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0008201), podpořeného
OPŽP.


2018 – 2021: Vývoj technických prostedků a návrh metodického
postupu pro vzorkování a měření vybraných látkových
toků ekologicky významných látek atmosférickou
depozicí (TH03030513), podpořeného TAČR.


2017 – 2020: Návrh principů a metod identifikace, dokumentace a
ochrany klíčových habitatových objektů v
hospodářských lesích jako prostředku k posílení jejich
mimoprodukčních funkcí (TH02030913), podpořeného
TAČR.

 

Úplný seznam projektů TAČR: 

https://starfos.tacr.cz/subjekty/ico:26733544?fbclid=IwAR3v2MpoqsI8Q7nirOt7VhT8pKOD3D17SafD-GOQy0w1BCTgmeq0ErrnSGQ#organization-projects

Aktuální pracovní pozice této firmy

  V současnosti nenabízí firma Ekologické služby, s.r.o. žádné pracovní pozice

Studenti ČZU se mohou přihlašovat svým uživatelským jménem a heslem jako do UIS

 

Přednášky a akce

 

Facebook PEF
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Pro zobrazení FB widgetu musí být povolena všechna cookies

 

Projekt JOBS PEF

Realizováno v rámci projektu Modernizace studia a studijních programů, kvalita a poradenství na ČZU v Praze, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002386, který je spolufinancován Evropskou unií.

logo-eu.jpg logo-msmt.jpg