Generální finanční ředitelství

Kontaktní informace budou zobrazeny po přihlášení.

Lokalizace firmy

  • celá ČR

Typ firmy

  • Firma, velká (nad 200 zaměstnanců)

O firmě

Generální finanční ředitelství (dále jen "GFŘ") vykonává působnost pro celé území České republiky.

Podílí se na přípravě návrhů právních předpisů v oboru své působnosti, např.:

- podílí se na zajišťování úkolů souvisejících se sjednáváním mezinárodních smluv, s rozvojem mezistátních styků a mezinárodní spolupráce, jakož i úkolů, které vyplývají pro Českou republiku z mezinárodních smluv a z členství v mezinárodních organizacích,

- podílí se na zabezpečování analytických a koncepčních úkolů, 

- z pověření ministerstva přezkoumává hospodaření krajů, hlavního města Prahy a regionálních rad regionů soudržnosti a vykonává dozor nad přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy.

GFŘ tvoří:    
Kancelář generálního ředitele
Oddělení bezpečnosti
Odbor interního auditu a vnitřní kontroly
Sekce řízení úřadu
Sekce právní
Sekce metodiky a výkonu daní
Sekce řízení rizik při správě daní
Sekce personální
Sekce informatiky
Sekce ekonomiky

 

Aktuální pracovní pozice této firmy

  V současnosti nenabízí firma Generální finanční ředitelství žádné pracovní pozice

Studenti ČZU se mohou přihlašovat svým uživatelským jménem a heslem jako do UIS

 

Přednášky a akce

 

Facebook PEF
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Pro zobrazení FB widgetu musí být povolena všechna cookies

 

Projekt JOBS PEF

Realizováno v rámci projektu Modernizace studia a studijních programů, kvalita a poradenství na ČZU v Praze, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002386, který je spolufinancován Evropskou unií.

logo-eu.jpg logo-msmt.jpg