Krajský úřad Ústeckého kraje

Kontaktní informace budou zobrazeny po přihlášení.

Lokalizace firmy

  • Ústecký kraj

Typ firmy

  • Firma, velká (nad 200 zaměstnanců)

O firmě

Ústecký kraj jako vyšší územní samosprávný celek byl vytvořen v souladu s ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávních celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1 /1993 Sb., Ústava ČR. Je vymezen územím okresů Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem.
Postavení a působnost kraje upravuje zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zákona kraj vykonává samostatnou i přenesenou působnost. V souladu s § 1 odst. 3 tohoto zákona jsou orgány kraje:
- zastupitelstvo kraje
- rada kraje
- hejtman kraje
- krajský úřad
- zvláštní orgán zřízený podle zákona

Ústecký kraj je vyšším uzemním samosprávním celkem, kterému náleží ústavou zaručené a zákonem vymezené právo na samosprávu, přičemž působnost v těchto věcech je samostatnou působností kraje. Kraj vykonává na svém území rovněž státní správu ve věcech, které stanoví zákon, působnost v těchto věcech je přenesenou působností kraje.
Dozor a kontrolu výkonu samostatné působnosti kraje vykonává Ministerstvo vnitra a dozor a kontrolu výkonu přenesené působnosti kraje vykonává věcně příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad.

Aktuální pracovní pozice této firmy

  V současnosti nenabízí firma Krajský úřad Ústeckého kraje žádné pracovní pozice

Studenti ČZU se mohou přihlašovat svým uživatelským jménem a heslem jako do UIS

 

Přednášky a akce

 

Facebook PEF
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Pro zobrazení FB widgetu musí být povolena všechna cookies

 

Projekt JOBS PEF

Realizováno v rámci projektu Modernizace studia a studijních programů, kvalita a poradenství na ČZU v Praze, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002386, který je spolufinancován Evropskou unií.

logo-eu.jpg logo-msmt.jpg