AGROPLAN, spol. s r.o.

Kontaktní informace budou zobrazeny po přihlášení.

Lokalizace firmy

  • Praha

Typ firmy

  • Firma, střední (do 200 zaměstnanců)

O firmě

Agroplan, společnost s ručením omezeným se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha byla založena 30. prosince 1992.

Navázala na činnost Agroplanu, který existoval od roku 1969 jako hospodářské zařízení Českého svazu vědeckotechnických společností.

Hlavní náplní firmy Agroplan od prvopočátku je projektování pozemkových úprav. Nejprve to byly jednoduché pozemkové úpravy – zatimní užívání, na ně plynule navázalo projektování komplexních pozemkových úprav dotažených do výměny vlastnictví včetně digitální katastrální mapy. K tomu následně přibylo projektování realizačních projektů pro společná zařízení, především projekty polních cest, výsadby biocenter, biokoridorů, ostatní zeleně a také protierozních opatření.

V menším rozsahu společnost rovněž zpracovává studie pozemkových úprav pro liniové stavby studie odtokových poměrů, výpočty odvodů za odnětí půdy ze ZPF a bilance skrývky ornice při výstavbě.

Většina projektů je zpracovávána pro pozemkové úřady. Projekty pozemkových úprav Agroplan zpracovává na celém území České republiky.

Veškeré zpracované projekty jsou odevzdány v náležité kvalitě a schválení vlastníky se blíží vždy sto procentům.

Realizační projekty společných zařízení zpracované firmou Agroplan se v minulých ročnících soutěže „společné zařízení roku“ umístily na předních místech.

Aktuální pracovní pozice této firmy

  V současnosti nenabízí firma AGROPLAN, spol. s r.o. žádné pracovní pozice

Studenti ČZU se mohou přihlašovat svým uživatelským jménem a heslem jako do UIS

 

Přednášky a akce

 

Facebook PEF
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Pro zobrazení FB widgetu musí být povolena všechna cookies

 

Projekt JOBS PEF

Realizováno v rámci projektu Modernizace studia a studijních programů, kvalita a poradenství na ČZU v Praze, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002386, který je spolufinancován Evropskou unií.

logo-eu.jpg logo-msmt.jpg