Podmínky a právní omezení užívání webu JOBS PEF

PEF ČZU tímto vydává podmínky a právní omezení užívání internetových stránek na adrese www.josb.pef.czu.cz.

Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají internetové stránky na uvedené www adrese.

Provozovatelem stránek na uvedené www adrese je ČZU v Praze, se sídlem Kamýcká č. p. 129, Praha - Suchdol , PSČ 165 00, IČO: 604 60 709, která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, oprávněna sdělovat zmíněné internetové stránky veřejnosti a vykonávat k nim majetková práva.

Užívání zmíněných www stránek jinak než pro vlastní potřebu (jak celek, tak i jednotlivé části) bez souhlasu ČZU v Praze  není dovoleno. Jiné užití podléhá předchozímu schválení ze strany ČZU v Praze v souladu s autorským zákonem.

Přístup a užívání stránek je bezplatné.

Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu ČZU v Praze do obsahu či technické podstaty uvedených stránek je zakázáno. Právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv části uvedených stránek má pouze ČZU v Praze.

ČZU v Praze neručí za správnost a úplnost informací na zmíněných stránkách. ČZU v Praze může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na svých www stránkách a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním jejich www stránek.

ČZU v Praze neodpovídá za obsah sdělení, které si mezi sebou vyměňují uživatelé některých částí stránek (pracovní nabídky, inzerce apod.) a vyhrazuje si právo odstranit sdělení, které obsahuje jakoukoliv informaci, kterou je možné považovat za protiprávní, urážlivou nebo jinak nepřijatelnou.

ČZU v Praze vychází z předpokladu, že používání stránek uživateli představuje souhlas těchto uživatelů s omezením odpovědnosti ČZU v Praze, jakožto provozovatele zmíněných www stránek.“

Studenti ČZU se mohou přihlašovat svým uživatelským jménem a heslem jako do UIS

 

Přednášky a akce

 

Facebook PEF
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Pro zobrazení FB widgetu musí být povolena všechna cookies

 

Projekt JOBS PEF

Realizováno v rámci projektu Modernizace studia a studijních programů, kvalita a poradenství na ČZU v Praze, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002386, který je spolufinancován Evropskou unií.

logo-eu.jpg logo-msmt.jpg