Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

Kontaktní informace budou zobrazeny po přihlášení.

Lokalizace firmy

  • celá ČR

Typ firmy

  • Firma, střední (do 200 zaměstnanců)

O firmě

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., (SOÚ AV ČR) byl založen v roce 1965, po zrušení v roce 1970 byl obnoven až v roce 1990. SOÚ AV ČR, se stal od 1. ledna 2007, stejně jako všechny ústavy Akademie věd ČR, veřejnou výzkumnou institucí. Nedílnou součástí této významné institucionální změny je založení a fungování Rady SOÚ AV ČR, v. v. i., a Dozorčí rady SOÚ AV ČR, v. v. i.

SOÚ AV ČR je příjemcem institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (RVO: 68378025) a hlavní profil činností SOÚ AV ČR na léta 2012–2017 je utvářen realizací základního výzkumu v oblasti sociologie a výzkumu v oblasti veřejného mínění.

SOÚ AV ČR rozvíjí sociologické teorie a metodologii soudobého sociologického výzkumu. Provádí jednorázová i opakovaná empirická šetření, srovnávací výzkumy, případové studie, sondy i výzkumy veřejného mínění. Používá moderní výzkumné metody kvantitativní i kvalitativní a využívá též poznatků, přístupů a metod příbuzných vědních oborů, jako jsou zejména ekonomie, politická věda, právo, demografie, sociální geografie a genderová studia. SOÚ AV ČR podporuje a rozvíjí také nezávislý výzkum veřejného mínění a archivaci kvantitativních a kvalitativních dat.

Aktuální pracovní pozice této firmy

  V současnosti nenabízí firma Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. žádné pracovní pozice

Studenti ČZU se mohou přihlašovat svým uživatelským jménem a heslem jako do UIS

Partneři VPP 2019

Přednášky a akce

 

Facebook Jobs

 

Facebook PEF