Profesní a kariérové poradenství

Hlavním cílem činností Centra kariérového a profesního poradenství na PEF je rozšíření a navázání široké oboustranné spolupráce mezi komerčními subjekty, organizacemi, institucemi a jednotlivci (významnými odborníky, manažery, absolventy) s fakultou a univerzitou.

Dílčími cíli je především rozšíření spolupráce s partnerskými subjekty, zvýšení podílu vynikajících odborníků z praxe na výuce a vzdělávání studentů, podpora uplatnění absolventů na trhu práce, zabezpečení obousměrného toku informací a transferu inovací, rozvoj poradenských a expertních aktivit směrem k praxi, příprava a podávání společných projektů, posílení úrovně public relations, budování nových vazeb na bázi networkingu a synergie.

Portál JOBS PEF je platformou pro komunikaci a funkční databází:

  • podnikatelských, institucionálních, zájmových, mediálních a dalších subjektů s potenciálem vzájemné úspěšné spolupráce;
  • významných manažerů a odborníků spolupracujících v oblasti vzdělávání, výzkumné činnosti, internacionalizace, public relations, ekonomického přínosu, apod.;
  • aktivit na podporu výuky, uplatnění absolventů, profesní poradenství, propojení na praxi a regiony.

Celková funkcionalita Centra kariérového a profesního poradenství při PEF je postupně dále rozvíjena a rozšiřována.

Studenti ČZU se mohou přihlašovat svým uživatelským jménem a heslem jako do UIS

 

Přednášky a akce

 

Facebook PEF
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Pro zobrazení FB widgetu musí být povolena všechna cookies

 

Projekt JOBS PEF

Realizováno v rámci projektu Modernizace studia a studijních programů, kvalita a poradenství na ČZU v Praze, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002386, který je spolufinancován Evropskou unií.

logo-eu.jpg logo-msmt.jpg