Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Kontaktní informace budou zobrazeny po přihlášení.

Lokalizace firmy

  • Praha

Typ firmy

  • Firma, střední (do 200 zaměstnanců)

O firmě

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (dále VRV a.s.) je zcela nezávislou soukromou společností, plně vlastněnou českými akcionáři - fyzickými osobami.

Služby poskytované naší společností jsou komplexní a jsou schopny pokrýt veškeré požadavky zákazníka. Sahají od primárního inženýringu zahrnujícího identifikaci řešených problémů, přes zpracování studií, finanční, ekonomické a socioekonomické analýzy, projekty financování, veřejnoprávní projednání staveb.

Dále zahrnují zajištění tendrových dokumentů, odborné poradenství při zadávacím a koncesním řízení včetně sjednání smluv a plnění role inženýra v průběhu procesu realizace, technický dozor investora, související geodetické práce a zajištění funkce koordinátora BOZP až po konečné vyhodnocení a vypořádání všech povinností stavebníka. VRV a.s. má také rozsáhlé zkušenosti se zajištěním funkce správce stavby, manažera stavby nebo supervizí, dále s předkládáním žádostí o podporu projektů financovaných z fondů EU i národních programů.

Firemní kutura

V naší společnosti pracuje  okolo 110 kmenových zaměstnanců, z toho 75% vysokoškolsky vzdělaných v oboru stavebním, strojním, elektrotechnickém, ekonomickém, ekologickém, právním a zeměměřičském. Významná část zaměstnanců disponuje osvědčením České komory autorizovaných inženýrů a techniků, případně dalším oborovým oprávněním (oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností, oprávnění k projektování pozemkových úprav). VRV a. s. se dále může opřít i o široký okruh externích spolupracovníků v celé řadě dalších oblastí. VRV a.s. je jedním ze zakládajících členů Svazu vodního hospodářství ČR, aktivním členem České asociace konzultačních inženýrů dále členem SOVAK, České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti.

Spolupracujeme s vysokými školami (ČVUT, ČZU).

Nabízené benefity

Dlouhodobé brigády

Spolupráce při výběru tématu diplomové práce - konkrétní projekt

Praxe při studiu

Doplnění vzdělání v oboru ochrany životního prostředí a vodohospodářských staveb

Aktuální pracovní pozice této firmy

  V současnosti nenabízí firma Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. žádné pracovní pozice

Studenti ČZU se mohou přihlašovat svým uživatelským jménem a heslem jako do UIS

 

Přednášky a akce

vpp

 

 

Facebook PEF
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Pro zobrazení FB widgetu musí být povolena všechna cookies

 

Projekt JOBS PEF

Realizováno v rámci projektu Modernizace studia a studijních programů, kvalita a poradenství na ČZU v Praze, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002386, který je spolufinancován Evropskou unií.

logo-eu.jpg logo-msmt.jpg