Povodí Ohře

Kontaktní informace budou zobrazeny po přihlášení.
logo

Lokalizace firmy

  • Karlovarský kraj

Typ firmy

  • Firma, malá (do 30 zaměstanců)

O firmě

Povodí Ohře, státní podnik, je správce významných a určených vodních toků, provozuje a udržuje vodní díla ve vlastnictví státu, k nimž má právo hospodařit, vykonává činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod a další činnosti související se správou povodí.Na území o celkové rozloze téměř 10 000 km2 v hydrologickém povodí Ohře a v dalších vymezených hydrologických povodích spravuje státní podnik Povodí Ohře vodní toky, umělé kanály, přivaděče, velké vodní nádrže, ostatních vodní nádrže, jezy a malé vodní elektrárny. Hodnota spravovaného majetku činí více než 11 mld. Kč (v pořizovacích cenách).

Podnik působí na území 5 krajů a 33 obcí s rozšířenou působností. Správa povodí je rozdělena mezi tři závody se sídly v Chomutově, Karlových Varech
a Terezíně.

Povodí Ohře, státní podnik, vznikl k 1. lednu 2001 na základě zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, jako právní nástupce Povodí Ohře, a. s. Funkci jeho zakladatele vykonává Ministerstvo zemědělství.

Z hlediska právního je Povodí Ohře, státní podnik, právnickou osobou provozující podnikatelskou činnost s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

Při naplňování předmětu své činnosti postupuje Povodí Ohře, státní podnik, zejména podle zákona o povodích, zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů včetně souvisejících platných právních předpisů.

Aktuální pracovní pozice této firmy

  V současnosti nenabízí firma Povodí Ohře žádné pracovní pozice

Studenti ČZU se mohou přihlašovat svým uživatelským jménem a heslem jako do UIS

 

Přednášky a akce

 

Facebook PEF
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Pro zobrazení FB widgetu musí být povolena všechna cookies

 

Projekt JOBS PEF

Realizováno v rámci projektu Modernizace studia a studijních programů, kvalita a poradenství na ČZU v Praze, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002386, který je spolufinancován Evropskou unií.

logo-eu.jpg logo-msmt.jpg