Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Kontaktní informace budou zobrazeny po přihlášení.
logo

Lokalizace firmy

  • Praha
  • zastupitelské úřady po celém světě

Typ firmy

  • Firma, velká (nad 200 zaměstnanců)

O firmě

Ministerstvo zahraničních věcí je ústředním orgánem státní správy České republiky pro oblast zahraniční politiky, v jejímž rámci vytváří koncepci a koordinuje zahraniční rozvojovou pomoc a koordinuje vnější ekonomické vztahy. Zabezpečuje vztahy České republiky k ostatním státům, mezinárodním organizacím a integračním seskupením, koordinuje aktivity vyplývající z dvoustranné a mnohostranné spolupráce, s výjimkou věcí náležejících do působnosti Ministerstva spravedlnosti. Při výkonu své působnosti se řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy. Rovněž se řídí příslušnými ustanoveními mezinárodních smluv.

Ministerstvo zahraničních věcí dále zejména:

- koordinuje činnost ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy v oblasti zahraničních vztahů a jim svěřených úsecích státní správy, působí k tomu, aby na těchto úsecích byly dodržovány závazky vyplývající pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jakož i z členství České republiky v mezinárodních organizacích,
zajišťuje ochranu práv a zájmů České republiky a jejích občanů v zahraničí,
- řídí zastupitelské úřady v zahraničí,
- plní úkoly při zabezpečování styků s orgány cizích států v České republice a v zahraničí,
- plní úkoly při správě majetku České republiky v zahraničí,
- koordinuje a zabezpečuje přípravu, sjednávání a vnitrostátní - projednávání mezinárodních smluv a dohod,
- zabezpečuje vyhlašování mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána,
- sleduje dodržování a provádění mezinárodních smluv a dohod z hlediska uplatňování zájmů zahraniční politiky České republiky,
uděluje souhlas v případech dovozu a vývozu vojenského materiálu,
- zajišťuje přípravu pracovníků pro výkon zahraničních služeb,
organizačně a technicky zabezpečuje volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v zahraničí a plní úkoly při volbách do Evropského parlamentu.

Aktuální pracovní pozice této firmy

  V současnosti nenabízí firma Ministerstvo zahraničních věcí ČR žádné pracovní pozice

Studenti ČZU se mohou přihlašovat svým uživatelským jménem a heslem jako do UIS

 

Přednášky a akce

 

Facebook PEF
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Pro zobrazení FB widgetu musí být povolena všechna cookies

 

Projekt JOBS PEF

Realizováno v rámci projektu Modernizace studia a studijních programů, kvalita a poradenství na ČZU v Praze, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002386, který je spolufinancován Evropskou unií.

logo-eu.jpg logo-msmt.jpg