Školní lesní podnik ČZU v Kostelci nad Černými Lesy

Kontaktní informace budou zobrazeny po přihlášení.

Lokalizace firmy

  • Středočeský kraj

Typ firmy

  • Firma, střední (do 200 zaměstnanců)

O firmě

Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy je vysokoškolským lesním statkem České zemědělské univerzity v Praze. Hlavní náplní činnosti ŠLP je zajištění praxí a cvičení pro studenty ČZU v Praze, podpora při zpracování odborných prací a výzkumných úkolů. Podnikem projde ročně přes 4 000 studentů.

Podnik byl založen v roce 1935, základem se stala odloučená lesní správa Státních lesů v Kostelci n.Č.l. a rybniční kaskáda v Jevanech. V r. 1956 byl podnik převeden do resortu školství a postupně vznikala samostatná podniková struktura podřízená rektorovi VŠZ v Praze, od r. 1995 ČZU v Praze. Současná velikost spravovaného území činí cca 6 900 ha. Podnik se v lesích snaží hospodařit maximálně šetrným způsobem, podporovat přirozenou obnovu v těch porostech, kde je to možné, a využívat v maximální míře podrostní hospodářský způsob. Manipulaci dříví zajišťuje středisko dopravně manipulační, kde se nachází sklad s dostatečnou kapacitou pro uložení potřebných výřezů při zohlednění efektivity výtěže následného zpracování. Výrobu řeziva zajišťuje středisko dřevařské výroby. Vedle řeziva střediska prodávají také přidružené sortimenty jako štěpku, piliny, kůru, palivo, vlákninu atd.

Další provozní jednotkou ŠLP je středisko okrasných a lesních školek. Toto středisko produkuje přes 2 miliony ks sazenic ve více než 500 druzích a 2000 kultivarech okrasných dřevin ročně.

Významnou úlohu plní i středisko rybářství a myslivosti, které zajišťuje provoz kaskády rybníků na Jevanském potoce. Produkce ryb je dlouhodobou činností ŠLP, ale nelze opomenout velmi podstatnou funkci retenční, kdy se kaskáda podílí podílí na vyrovnání průtoků v povodí Jevanského potoka.

Dalšími středisky jsou mechanizační dílny s možností oprav zahradní techniky, středisko služeb, jež zajišťuje provoz zámeckého areálu. Provoz lesního hospodářství provádí středisko lesní správa.

Aktuální pracovní pozice této firmy

  V současnosti nenabízí firma Školní lesní podnik ČZU v Kostelci nad Černými Lesy žádné pracovní pozice

Studenti ČZU se mohou přihlašovat svým uživatelským jménem a heslem jako do UIS

 

Přednášky a akce

vpp

 

 

Facebook PEF
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Pro zobrazení FB widgetu musí být povolena všechna cookies

 

Projekt JOBS PEF

Realizováno v rámci projektu Modernizace studia a studijních programů, kvalita a poradenství na ČZU v Praze, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002386, který je spolufinancován Evropskou unií.

logo-eu.jpg logo-msmt.jpg